ارسال کالا و نصب و راه اندازی در شیراز توسط کارشناسان این مجموعه انجام میگیرد .

در شهرهای دیگر با تیپاکس ارسال میگردد و توسط برنامه anydesk نصب و آموزش نرم افزار انجام میگیرد .